Česky English Polski
Drobečková navigace

Úvod > Tipy na výlet > Výlety do okolí > Město Dvůr Králové

Město Dvůr Králové nad Labem

 

Věnné město českých královen nabízí návštěvníkům hned několik lákadel. Stopy slavné minulosti si příchozí mohou připomenou při procházce historickým centrem města, které je obklopeno řadou historicky cenných objektů. Mezi nejzajímavější patří měšťanské domy z poloviny 18. století, renesanční budovou Staré radnice z konce 16. století, městská spořitelna z počátku 20. století i budova městského úřadu. Jednoznačnou dominantou města je děkanským chrámem sv. Jana Křtitele se svou 64 metrů vysokou věží. Z jejího ochozu je nezapomenutelná výhled na město a okolí. K historickému jádru patří i Šindelářská věž, poslední ze čtyř věží, který střežily vstup do města. Na dobu dávno minulou můžete zavzpomínat prostřednictvím stálé expozice k historii města umístěné v Městském muzeu. To se nachází v barokním areálu Kohoutova dvora z 1. poloviny 18. století. Kromě výstav můzeum pořádá také koncerty a přednášky. Centrem kulturního dění je novorenesanční budova Hankova domu. Konají se zde divadelní představení, koncerty, plesa a řada dalších kulturních akcí.Dlouhodobě nejpřitažlivějším cílem návštěvníků je proslulá královédvorská zoo a safari s více než 300 druhy zvířat v celkovém množství 2 300 kusů, která patří k největším a nekrásnějším evropských zoologickým zahradám. Milovníci starých automobilů mají příležitost zajít do Veteran car muzea. Oázu klidu a odpočinku nabízí městský park Schulzovy sady. Ve městě je k dispozici i řada sportovních zařízení. Využít je možné nádherné Tyršovo koupaliště, velký sportovní a zimní stadion, moderní sportovní halu, tenisový areál i další místní sportoviště.

Historie města

Historie města sahá hluboko na začátek 13. století. V té době zde byl založen knížecí dvůr (středověké sídliště), na jehož základech později město vyrostlo. Hodnověrné doklady se však díky častým požárům a nájezdům drancujících vojsk nedochovaly. První písemná zmínka o nejstarší historii města tak pochází až z roku 1270, kdy zde již stál románský kostel obklopený středověkou osadou. Zajímavá a pestrá historie Dvora Králové nad Labem je doložena celou řadou historických a kulturních památek. Jejich hodnotu potvrzuje i skutečnost, že v roce 1990 byla historická část města prohlášena amátkovou zónou.

Sport
Ve městě je k dispozici i celá řada sportovních zařízení. Využít je možné nádherné Tyršovo koupaliště, velký sportovní a zimní stadion, moderní sportovní halu i tenisový areál. Nespornou atraktivitu kraje znásobuje i hustá síť značených turistických tras a cyklotras, které mohou nabídnout jedinečné přírodní scenérie i tichá zákoutí. Zajímavosti v místě a okolí
Bezesporu největším lákadlem je odborníky uznávaná a návštěvníky obdivovaná Zoologická zahrada a safari. Jednoznačnou dominantou města, kterou oko návštěvníka může spatřit při příjezdu do města ze všech světových stran, je kostel sv. Jana Křtitele.

Kostel sv. Jana Křtitele
K bohaté historii města patří i nález Rukopisu královédvorského ve věžní kobce kostela, která je v sezóně zpřístupněna veřejnosti. Určitě stojí za návštěvu i téměř 70 metrů vysoká kostelní věž, odkud je nezapomenutelný výhled na město i okolí. Společně s kostelem sv. Jana Křtitele patří k historickému jádru města i náměstí s renesanční budovou Staré radnice a měšťanskými domy, Šindelářská věž a zbytky městských hradeb. Milovníci historie a kultury jistě ocení Městské muzeum i kulturní zařízení Hankův dům. Dvůr Králové nad Labem je rodištěm sochařů O. Gutfreunda, A. P. Wagnera či hudebního skladatele R. A. Dvorského.Přijměte pozvání k toulkám po přírodních krásách, které jsou synonymem odpočinku a dovolené, ale i možností k poznání kraje bohatého na lidové tradice. Základy Královédvorské dominanty, kostela sv. Jana Křtitele, jsou dle archeologického nálezu románské apsidy datovány na počátek 13. století. Kostelní věž byla přistavěna roku 1644 a dnešní věži sahala zhruba po římsu. Do konečné výšky 64 metrů se věž vyšplhala po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1894.

V rámci prohlídky kostela sv. Jana Křtitele uvidíte
• VĚŽ - z jejíhož ochozu je na všechny světové strany zajímavý rozhled. Při dobrém počasí a viditelnosti můžete z ptačí perspektivy přehlédnout celé údolí Labe, severozápadním směrem horu Zvičinu ( 671 m n. m.), jihovýchodně barokní komplex Kuks, areál Východočeské ZOO a především město Dvůr Králové, které je před vámi jako na dlani.
• RUKOPISNOU KOBKU - kde byl 16. září 1817 Václavem Hankou a jeho přáteli nalezen tolik diskutovaný Rukopis Královédvorský, který významnou měrou ovlivnil průběh Národního obrození.
• INTERIÉR KOSTELA - postaveného a vyzdobeného v gotickém slohu si můžete prohlédnout netradičně, z pohledu varhaníka, z kostelního kúru.
• STÁLOU EXPOZICI - na samém vrcholu věže, v bytě, kde po několik století žily za těžkých podmínek rodiny pověžních, je nyní umístěna stálá expozice kněžských rouch, bohoslužebných předmětů a starých kancionálů.
• ZVONY - jsou ve věži tři, všechny funkční. Největší zvon pochází z roku 1508 a není nijak pojmenován, další zvaný „Umíráček“ je z roku 1418 a poslední „Čapek“ nebo také „Poledník“ z roku 1540. Kromě zvonů odbíjí čas novodobý hodinový stroj, který je slyšet každou čtvrt.